Homepage

กินได้เช้าจรดเย็นกับอาหารนานาชาติที่ “Chef’s Kitchen” โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญในวงการอาหาร พร้อมระบบการฝึกงานแบบมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์