โปรโมชั่นคลายร้อนประจำเดือนเมษายน 2562

โปรโมชั่นคลายร้อนประจำเดือนเมษายน 2562

รับฟรี แข็งใสทรงเครื่อง 1 ที่ มูลค่า 39 บาท

เมื่อรับประทานอาหารในร้านครบ 500 บาท

 

Homepage

กินได้เช้าจรดเย็นกับอาหารนานาชาติที่ “Chef’s Kitchen” โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญในวงการอาหาร พร้อมระบบการฝึกงานแบบมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์